Vay tín chấp UOB BizMerchant dành cho kinh doanh online

Tính năng nổi bật

Không cần tài sản đảm bảo
Hạn mức đến 1,6 tỷ đồng 30% tổng doanh thu trong 12 tháng gần nhất trên các trang thương mại điện tử
Phê duyệt nhanh Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày Quý khách nộp đủ hồ sơ

Phê duyệt dựa trên lịch sử bán hàng trên các trang thương mại điện tử